Posts

2017 Mar 30 SSaketaraman AkkaraiSubbalakshmi HSSudheendra PramathKiran @ VaniSchool

Image
Vocal: Vid. SSaketaraman 
Violin: Vid. AkkaraiSubbalakshmi 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Morsing: Vid. PramathKiran 

Occasion: 26th Ramanavami Sangeethotsava
Venue: VaniSchool

01 shloka followed by rAmachandram bhAvayAmi Vasantha Adi m.dIkshitar (S)
swaras @ sAkEta

02 rAma nAma pAyasakke Anandabhairavi rUpaka p.dAsa (A)

03 mAsil ayOdhyayil lullaby rAgamAlika nIlA rAmamurthy (O)

04 paripAhimAm Sri raghupate KannaDa Adi MysoreVasudevaAcharya

05 kalyANa rAmA hamsanAdham Adi UthukADu vEnkaTa subbaiyar (O, N, S)
Nereval @ kalyANa rAma

06 Emi jEsitE nEmi shrI tDi tyAgarAja (R, T, N, S , T)
Nereval @  kAma mOha dAsulai

07 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adi p.dAsa

08 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Feb 26 VVV (HKVenkatram, AshwinAnand, Ravikiran) GuruKaraikudiMani Guruprasanna @ OdukatturMutt

Violin: Vid. HK Venkatram
VinA: Vid. Ashwin Anand
vENu: Vid. Ravikiran
Mridanga: Vid. Guru Karaikudi Mani 
Khanjira: Vid. Guruprasanna 

Venue: Odukattur Mutt, Bangalore
Occasion: Maha Shivaratri Celebrations


01 pArvathI pathim praNAmi sathatham hamsadhwani Adi m.dIkshitar
Swara at parvati patim m.dikshitar

02 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m.dIkshitar

03 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja

04 shiva shiva shiva enarAdA kAmavardani Adi tyAgarAja AlApane (vINA) (A S )
Swara at Agamamula

05 dattAtrEya trimUrti rUpa ranjani gaNapathi sachidAnanda srIranjani (A-VENu)

06 swara rAga suDhA shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A- Violin, S, T)
Swara at mUlAdhAra

07 shiva darushana namagAyitu kEle shivarAtriya jAgaraNe madhyamAvati Adi p.dAsa

08 tillAna mOhanakalyANi LGJ

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Feb 25 TrichurBrothers LRsmakrishnan TrichurMohan KovaiSuresh Odukattur

Image
Vocal: Vid. Trichur Brothers 
Violin: Vid. L Rsmakrishnan 
Mridanga: Vid. Trichur Mohan 
Ghata: Vid. Kovai Suresh 

Venue: Odukattur Mutt, Bangalore
Occasion: Maha Shivaratri Celebrations / Kalotsav

01 nera nammithinayya VarNa kAnada k Ata pUchi shrInivAsa iyengAr (O, S)
Swara at sarasUDa

02 gajAnanayutham gaNEshwaram chakravAka or vEgavAhini c.Eka m.dIkshithar (S)
Swara at gajAnanayutam

03 shrI mAtrubhUtam trishiragiri kannaDa m.cApu m.dIkshitar (S)
Swara at  suvAsita nava javanti pushpam

04 raksha mAm sharaNAgatam nATA Adi mInAkshisuta

05 Emani nE nI mahima mukhAri Adi subbarAya sAstri (A, N)
Nereval at  amba charaNa mahima pogaDu taramA

06 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka thyAgarAja
Swara at shobillu

07 nArAyaNIyam shlOka in dEsh mAND sAvEri followed by 
bArO krishNayya mAND Adi kanaka dAsa

08 rAga tAna pallavi khaNDa triputa 2 kaLai 1 beat eDupu
pallavi line: Rudra prAyAga sutIrtha swarUpane paramane gaLaga gaLita (Not clear acoustics to sense accurately)
Ragamalika in shaNkarAbharaNa.. hamsadhwa…

2017 Feb 18 AbhishekRaghuram BUGaneshPrasad PatriSatishKumar VSuresh @ Choudaiah Memorial Hall / Bharatiya Samagana Sabha

Image
Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. VSuresh 

Occasion : Bharatiya Samagana Sabha - Tyagaraja Aradhana
Venue: Choudaiah Memorial Hall, Bangalore


01 rAma nI pai thanaku kEdhAra Adi tyAgarAja (S)
swara @ rAmA nI pai

02 sItamma mAyamma shrI vasanta rUpaka tyAgarAja (A, S)
swara @ dharaNija bhAgavatAre

03 raghupatE rAma rAkshasabhIma sahAna rUpakA tyAgarAja (A)

04 ADamODi galadE rAmayya cArukEsi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ ADamODigalade

05 kOluvai yunnADE kOdanDapANi dEvagAndhAri Adi tyAgarAja

06 pAlintuvO pAlimpava kAntAmaNi Adhi tyAgarAja (A, S)

07 inta soukhya manInE kApi Adi tyAgarAja (O)

08 navanIta chOra vasudEva nandana navarOj tyAgarAja

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

After such an OUT OF THE WORLD concert at RLKM earlier last week, this was good one too. However, still felt the effects of the previous concert still lingering in my head, this did not penetrate the layers of mind and heart.  

2017 Feb 11 RanjaniGayathri HNBhaskar SaiGiridhar NGuruprassad RLKM (Spring Festival)

Vocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Ghata: Vid. NGuruprassad 

Organiser: Sri Rama Lalita Kala Mandira
Occasion: Spring Festival

01 sarasija nAbha mAm pAhi varNa nATa Adi paramEShwara bhAgavathar

02 sharANu benakane kanaka rUpane bilahari Adi purandara dAsa (CS, S)
swara @ sharaNu benakane

03 arivAr yAr unnai arivAr mukhAri aruNAcala kavi

04 ninnu jeppa kAraNamEmi mandAri patnam subhramanya iyer (A, N, S)
nereval and swara @ ghanalOlaina vEnakTEsha

05 chEtah sri bAlakrishnam bhajarE dwijAvanthi rUpaka m.dikshithar

06 rAmA nIyeDa prEma rahitulaku kharaharapriyA Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara@ pada sowkhya

07 DaNgUrava sArIrayya vasantha Adi p.dAsa

08 rAga tAna pallavi sarasAngi khaNDa tripuTa (chaturaSra , tiSra naDai   dwinaDai)
grahabEdha to ranjani (by gAyatri) during rAga AlApane
Pallavi Line: rAgarasa rAgayuta sarasa rasanE rAsa vilAse sarasAngi krite
Ragamalika Swara : Anandabhairavi, bahudAri, shubhapantuvarALi, kumdakriya, dEsh

09 Viruttum (kuLir mazhai k…

2017 Feb 09 AbhishekRaghuram CharulataRamanujam AnanthaRKrishnan GGuruprasanna RLKM

Image
Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. AnanthaRKrishnan 
Khanjira: GGuruprasanna 

Organiser: Sri Rama Lalita Kala Mandira
Occasion: Spring Festival

01 vanajAkSirO I viraha kalyANi varNa Adi rAmanathapuram srInivAsa iyengAr (O)

02 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (O)

03 shObhillu saptasvara jaganmOhini rUpakA tyAgaraja

04 nijamuga nI mahimalu shahAna Adi tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ nijamuga

05 sAramEgAni anya mArga vicharametike kAmavardhini tripuTa tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ sAmagAna lOluDou

06 hechcharikAgA rA yadhukula kAmbOdhi khanda jhampa thyAgarAja (O)

07 nAma kusumamulacE pUjincE shrI Adi tyAgarAja (A, N)
Nereval @ vinOduni

08 rAga tAna pallavi shankrabharana tiSra TripuTa 1 Kalai
pallavi line: vinavayya pancha nagadIsha
rAgamAlika: KalyaANi, tODi

09 Adi dEva paramAtma vEda vEdAnta vEdya rEvati aNNamacharya

10 patiki hAratIrE sItApatiki hAratIrE suraTiAdi tyAgarAja

11 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja


It is rarely that a phe…

2017 Feb 08 ShashankSubramanyam HNBhaskar PatriSatishKumar RLKM(SpF)

Image
Flute: Vid. ShashankSubramanyam 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 

Occasion: SRLKM Spring Festival, Bangalore Gayana Samaja

01 chalamEla jEsEvura sArasa varNa shankarAbharaNa khanda Ata swAthi thirunAL (O)

02 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya (O)

03 dAriNI telusukoNTi tripura sundari shuddha sAvEri Adi thyAgarAja

04 ETi janmam idihA O rAma varALi tripuTa thyAgarAja (A, S)
swara @ ETi Janma

05 rAga tAna pallavi vAgadIshwari chaturaSra tripuTa (no eDupu)
pallavi: dEvi brOva samyamide, ativEgame vachhi
rAgamAlika in hamsAnandi, kApi, shubhapantuvarALi

06 bArO krishNayyA rAgamAlike Adi kanakadhAsa (O)

07 jagadOddhArana kApi Adi Purandara dAsa (O)

08 venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adi p.dAsa (A)