Posts

2017 Sept 17 SanjaySubrahmanyan SV NV ARG @ SVT Malleshwaram

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan
Mridanga: Vid.  Neyveli Venkatesh 
Khanjari: Alathur Rajganesh 

Venue: SVT Malleshwaram

01 Valachiyunna nApai vancana (tv) Arabhi K aTa vINA Kuppier

02 shankari shamkuru candramukhi sAvEri syAmA sAstri

03 maruvakUdayya mOhanAnga mOhana Adi garbhapurivAsa (A, N, S)
neraval and swara @ maruvakudayya

04 shrI rAmam ravikulAbdhi sOmam nAraAyaNa gauLa Adi m.dhIkshitar

05 Jaladhi suta ramanena hi soham sarasa (p) chalanATa Adi swAti tirunAL (A,

06 brindAvana lOla tODi rUpaka tyAgarAja (A, N, S)
Neraval at rAmasAsa dAsa tyAgarAja

07 avan sEyal anri hamIrkalyANi muthaiah bAgavatar

08 rAga tAna pallavi - sahAna chaturaSra tripuTa 2 kalai 3 beat after samam
Pallavi Line : garuDa gamana rA rA... kamalA manOhara
rAgamAlika : AbhEri, ranjani, janaranjani kEdAra, husEni, sAranga

09 orutthi maganAi pirandhu bEhAg Adi AndAL

10 dAsara nindisa bEDa rAgEshri purandaradAsa

11 tillAna kAnaDa rUpaka pUchi

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 Aug 11 RamakrishnanMurthy HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ Unnati

Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KArunPrakash 
Khanjira: Vid. AnirudhAtreya 

Venue / Organiser: Unnati


01 sAmini rammanavE Anandabhairavi aTa shyAma shAstri (O)

02 krupa jU chutaku vElarA ChAyAtharangiNi Adhi thyAgarAja (S)
Swara at kripa juchutaku

03 nI Chittamu nischalamu dhanyAsi m.cApu tyAgaraja (A, 
Neraval at guruve nIvanu kuNTi... Guruve Ni bhartudu

04 bhAvaye hridayAravinde dEvagAndhAri Adi nArAyaNa tIrtha

05 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL (S)
Swara at bhOgindra shAyinam

06 shrI krishNam Bhaja mAnasa tODi Adi m.dhIkshitar (A, N, S, T) 
Neraval at pankaja daLa nayanam vaTa shayanam... guru pavanAdhisham lOkEsham
Swara at At pankaja daLa nayanam

07 haridAsulu vEDalE yamunAkalyANi Adi thyAgarAja

08 rAga tAna pallavi yadukula kAmbOdhi khaNDa tripuTa 2 kaLai edupu 5th beat after samam
alApane in nAyaki and mOhanakalyANi
pallavi Line:  ambhOja padayugaLe hare mAm pAhi yadukala
rAga mALika in nATa, kEdAra, maNirangu, mukhAri, mAnji, ?? . Sr…

2017 Aug 10 TrichurBrothers EdapallyAjith TrichurMohan KovaiSuresh @ Unnati

Vocal: Vid. TrichurBrothers 
Violin: Vid. EdapallyAjith 
Mridanga: Vid. TrichurMohan 
Ghata: Vid. KovaiSuresh 

Venue / Organiser : Unnati

01 vanjAkSA nine kOrina VARNAM rItigauLa khaNDa Ata vINai kuppiyer (O)

02 gajavadana sammOdita tODi kumAra EttEndrabhUpati (A)

03 ElA nI dayarAdu bAlakanaka maya aThANa Adi tyAgarAja

04 narasimha Agacha parabramha pUcha mOhana M Eka m.dIkshithar (N)
Neraval at murahara at madhyamakala speed

05 telisi rAma cintanatO pUrNacandrikA Adi tyAgarAja (S)
Swara at rAma eni

06 srI satyanArAyaNaM shubhapantuvarALi rUpaka m.dIkshitar (A, N, T)
Neraval at Matsya kUrma

09 chembaykku nAdam mAND TALA COMPOSER

10 (SamprApte sannihite in revati) followed by nAnAti bradhuku rEvathi Adi aNNamAchArya

11 viruttum (kApi,  bEhAg, kAnaDa, sAveri, ??, shaNmukhapriya)

12 vilaiyADa idhu nEramA ShaNmukhapriya Adi TN bAla

13 tumbam nErkayil dEsh Bharatidasan

14 tIrtha viTTala kshEtra viTTala abhAng Ahir Bhairav and Shivaranjani

15 rAma nIla mEgha shyAma  yamunakalyANi TALA COMPOSER

16 rAmachandrAya …

2017 Jul 16 Kumaresh KUJachandra Rao GridharUdupa PramathKiran @ GSS

Violin: Vid. Kumaresh 
Mridanga: Vid KUJachandra Rao 
Ghata: Vid. GridharUdupa 
Morsing: Vid. PramathKiran 

Venue / Organiser: Girinagar Sangeeta Sabha

01 shankarachArya shlOka in hamsadhwani

02 rAgapravAha in hamsadhwani +  tani on morsing

03 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya + tani on ghaTa

04  baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja

05 rAga pravAha in hamsanAdham + tani on mridanga

06 composition in tODi tiSra tripuTa (trishra and chaturasra)

07 bhajan in pahADi

2017 Jul 08 BharathSundar MatturSrinidhi AVAnand Guruprasanna @ PAC

Vocal: Vid. BharathSundar 
Violin: Vid. MatturSrinidhi 
Mridanga: Vid. AVAnand 
Khanjari : Vid. Guruprasanna 

Venue / Organiser: Percussive Arts Centre, Bangalore @ Sree Jayarama Seva Mandali 

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya

02 dhanyuDevvaDO malayamArutha Adi patnam subramania iyer

04 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar (A)

05 bAgAyenayya candrajyOti Adi tyAgarAja (O, S)
swara @ bAgAyenayya 

06 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ eduTa nilacitE

07 athakana dUtarige kinchittu bhayavilla bhAgeshri p.dAsa

08 viruttum bEhAg, sindhubhairavi, Ahir bhairav

09 nATha harE jagannATha hare Ahirabhairavi Adi jayadhEva

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi tyAgarAja

2017 May 04 ChitraveenaNRavikiran CharumatiRaghuraman PatriSatishKumar GiridharUdupa ArunKumar @ SRSM

Image
Chitravina: Vid. ChitraveenaNRavikiran  Violin: Vid. CharumatiRaghuraman  Mridanga: Vid. PatriSatishKumar  Ghata: Vid. GiridharUdupa  RhythmPad: Vid. ArunKumar
Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali Venue: Fort High School, Bangalore

01 jagadAnanda kAraka nATa rAgam Adi tyAgarAja (O)
02 calamElara sAkEta rAmA mArgahindOLa adi tyAgarAja (S) Swara at chalamelara
03 enna gAnu rAma bhajana kAmavarDhini rUpaka bhadhrAchala rAmadhAsa (A, N, S) neraval @ rAmaciluka nokada penci swaras @ rAma rAma rAmayanucu 
04 sharaNam yAmi santAna rAmaswAmi twAm aham sahAna Adi OVK (A, N, S) Neraval @ SharaNam yAmi
05 paramapurusham lalithApancham khaNDachApu Swathi Thirunal
08 rAga tAna pallavi shaNmukhapriyA,  tAna in shanmukhapriya, kANaDa, mOhana, bahudAri
09 BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL
10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 May 03 URajesh RakeshChaurasia BPraveen RavindraYavagal Jugalbandi @ SRSM

Image
Mandolin: Vid. URajesh 
Flute: Vid. RakeshChaurasia 
Mridanga: Vid. BPraveen 
Tabla: Vid. RavindraYavagal 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 hamsadhwani

02 rAga tAna pallavi madhuvanti followed by Tani

03 sindhubhairavi